Łódź – Zatoka Sportu

Nazwa: Zatoka Sportu (Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej)
Inwestor: Politechnika Łódzka, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Łódzki Urząd Wojewódzki, Gmina Łódź
Projekt: DEDECO Biuro Architektoniczne, Orłowski Szymański – Architekci
Adres: Łódź, aleja Politechniki
Realizacja: 2014-2017