Kraków – Impol

Nazwa: Impol
Inwestor:
Projekt:
Adres: Kraków, Conrada 51A
Realizacja: 2015-2016